Wybrany do głosowania

1 Bezpieczna ulica - oświetlona ulica

Koszt: 112 000 zł

Projekt ma na celu wybudowanie brakującego oświetlenia przy ulicy Bukowskiego i Promiennej w Kolbudach.

Wybrany do głosowania

2 utwardzenie drogi

Koszt: 55 500 zł

Ułożenie płyty drogowej Jumbo lub innej, na odcinku około 100 m na ul.Radosnej.

Wybrany do realizacji

3 tor do jazdy na rolkach

Koszt: 100 000 zł

Proponuję wybudowanie toru do jazdy na rolkach, hulajnodze, rowerze itd. wokół terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Bąkowie

Wybrany do głosowania

4 Chodnik dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych

Koszt: 115 000 zł

budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych wzdłuż ul. Malowniczej

Wybrany do głosowania

5 hamaki miejskie

Koszt: 45 000 zł

Zamontowanie kilku hamaków miejskich na terenie terenu rekreacyjnego w Bąkowie przy ulicy Otomińskiej.

Wybrany do realizacji

6 MINI SKATEPARK w Kowalach

Koszt: 115 000 zł

Budowa mini Skateparku z przeszkodami dla rolkarzy, deskorolkarzy, hulajnóg i  rowerów typu BMX na terenie sołeckim w Kowalach przy ul. Pilotów

Wybrany do głosowania

7 MINI ŚWIETLICA

Koszt: 115 000 zł

Projekt budowlany + umiejscowienie kontenera socjalnego lub domku letniskowego do 35m2 na boisku sportowym w Czapielsku

Wybrany do głosowania

8 Piramida linowa w Bielkówku

Koszt: 115 000 zł

Projekt polegać będzie na zamontowaniu piramidy linowej na placu sołeckim w Bielkówku przy ulicy Sadowej.

Wybrany do głosowania

9 Oświetlenie uliczne ul. Wieczornych Mgieł w Bąkowie

Koszt: 80 000 zł

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczornych Mgieł w Bąkowie

Wybrany do realizacji

10 Rewitalizacja nawierzchni drogowej fragmentu ulicy Leśny Zakątek w Babidole

Koszt: 47 250 zł

Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni ulicy Leśny Zakątek w Babidole.

Wybrany do głosowania

11 Poprawa bezpieczeństwa na sołeckim placu zabaw w Lublewie Gdańskim

Koszt: 48 425 zł

Wykonanie dojścia do placu sołeckiego, który jest obecnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublewa Gdańskiego: ulepszenie drogi gruntowej, zakup i montaż ogrodzenia wr... więcej »

Wykonanie dojścia do placu sołeckiego, który jest obecnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublewa Gdańskiego: ulepszenie drogi gruntowej, zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą, zakup i montaż 4 lamp chodnikowych o zasilaniu solarnym.

Wybrany do realizacji

12 "Plac zabaw dla każdego" w Lublewie Gdańskim

Koszt: 33 500 zł

Doposażenie placu sołeckiego (działka gminna nr 128/1) wg projektu zagospodarowania miejsca aktywnego wypoczynku w Lublewie Gdańskim

Wybrany do głosowania

13 Plac marzeń

Koszt: 85 981,63 zł

Zagospodarowanie i unowocześnienie terenu gminnego na placu zabaw przy ulicy Krótkiej w Kolbudach: wymiana niektórych urządzeń (zabawek dla dzieci) oraz postawienie wiaty... więcej »

Zagospodarowanie i unowocześnienie terenu gminnego na placu zabaw przy ulicy Krótkiej w Kolbudach: wymiana niektórych urządzeń (zabawek dla dzieci) oraz postawienie wiaty ogniskowej i grillowej z ławkami.

Wybrany do głosowania

14 Przywróćmy dojazd do boiska sołecko-strażackiego w Pręgowie nad Radunią

Koszt: 115 000 zł

Zadanie polega na realizacji Etapu I drogi dojazdowej do terenu sołecko-strażackiego w Pręgowie.

Wybrany do realizacji

15 Zagospodarowanie działki gminnej nr 7/2 w Jankowie Gdańskim

Koszt: 109 000 zł

Zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego: realizacja bezpiecznych i trwałych ciągów komunikacyjnych w postaci chodników, umocnienie brze... więcej »

Zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego: realizacja bezpiecznych i trwałych ciągów komunikacyjnych w postaci chodników, umocnienie brzegów znajdującego się tam zbiornika wodnego, nasadzenie roślinności.

Wybrany do realizacji

16 Oświetlmy ostatni ciemny odcinek drogi z Pręgowa do Bielkówka !!!

Koszt: 80 000 zł

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu oświetlenia odcinka drogi Pręgowo - Bielkówko na fragmencie ul. Św. Rocha w Pręgowie od przejazdu kolejowego do pierwszych... więcej »

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu oświetlenia odcinka drogi Pręgowo - Bielkówko na fragmencie ul. Św. Rocha w Pręgowie od przejazdu kolejowego do pierwszych zabudowań

Wybrany do głosowania

17 Wiata rekreacyjna na placu zabaw przed wjazdem na tzw. "Górne Pręgowo".

Koszt: 47 000 zł

W ramach zadania zostanie zaprojektowana i zrealizowana Wiata Rekreacyjna na placu zabaw w Pręgowie (przed wjazdem na tzw. Górne Pręgowo)

Poprzedni projekt
Następny projekt